Dyskoteka Andrzejkowa

GALERIA

W GÓRĘ

Kapelusz Pani Jesieni

"Kapelusz Pani Jesieni" pod takim tytułem został zorganizowany konkurs w świetlicy w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim. Osobami odpowiedzialnymi za jego przygotowanie i przeprowadzenie były: Krystyna Guz, Anna Kielak, Patrycja Belniak.

Celem konkursu była edukacja dzieci poprzez zabawę plastyczną, uwrażliwienie na piękno przyrody oraz wdrażanie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie.

Konkurs polegał na ozdobieniu kapelusza jesiennymi materiałami przyrodniczymi. Oceniając prace można było zauważyć, że większość kapeluszy została wykonana samodzielnie z kartonu i pięknie ozdobiona.

    Podczas oceny jury brało pod uwagę:
  • Zgodność z regulaminem
  • Technikę i estetykę wykonania
  • Oryginalność i pomysłowość pracy

Po wnikliwej ocenie prac Komisja przyznała 6 nagród i 8 wyróżnień. Dzieci otrzymały dyplomy i piękne nagrody.

Nagrody otrzymali: Amelia Piluś 1a, Maciej Mazurek 2c, Wojciech Mazurek 1c, Wiktor Kowalski 1b, Emila Fuga 2a, Martyna Mackiewicz 1a

Wyróżnienia otrzymali: Kinga Ochnio 3a, Joanna Fijałek 3a, Adrian Gruba 1a, Karol Ratajczyk 1a, Maja Kula 1a, Michał Kosiński 1a, Dominika Szydłowska 1a, Amelia Markowska 3a

Kapelusze były wykonane różnymi technikami, skorzystano z najprzeróżniejszych materiałów plastycznych oraz przyrodniczych, gdyż jesień, jak co roku obdarzyła nas mnóstwem kolorowych darów takich jak: kolorowe liście, owoce warzywa, grzyby i itp. Prace były piękne i kolorowe.

Zwycięzcom gratulujemy i życzymy kolejnych wygranych w następnych konkursach.

GALERIA

W GÓRĘ

Witajcie w świetlicowej gromadzie!

12 października 2015 roku w Świetlicy Szkolnej przy ulicy Sitkowskiego odbyło się „Pasowanie na Świetlika”. Do grona uczestników świetlicy dołączyli uczniowie klas pierwszych. Aby uczniowie tych klas mogli stać się pełnoprawnymi członkami grupy świetlicowej musieli przejść bardzo ważny test „gotowości świetlicowej”. Zostali poddani próbom: wiedzy, śpiewu, pamięci, poprawnej wymowy trudnych wyrazów oraz zjedzenia kawałka cytryny. Kandydaci do uzyskania miana „Świetlika” doskonale poradzili sobie z poszczególnymi zadaniami. Po pozytywnym przejściu wszystkich prób nastąpiło uroczyste ślubowanie i pasowanie na Świetlika. Na pamiątkę uroczystości każdy uczeń otrzymał dyplom. Wszystkim nowym Świetlikom życzymy wielu miłych chwil spędzonych w świetlicy szkolnej.

W GÓRĘ

Narodowe Święto Niepodległości

Polonez, wykonany przez uczniów, rozpoczął akademię z okazji rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Trudne dla uczniów szkoły podstawowej zagadnienia historyczne zostały przedstawione w formie utworów poetyckich oraz pieśni. Urozmaicona forma prezentacji wydarzeń historycznych pozostawia trwały ślad w wiedzy uczniowskiej. Część artystyczną przygotowały Urszula Pieśko, Anna Rychlik, Ewa Stańkowska oraz Teresa Skrzymowska. Oprawę plastyczną wykonał nauczyciel plastyki pan Wojciech Świder.

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Społeczność szkolna reprezentowana była przez Dyrekcję Szkoły, Samorząd Uczniowski oraz delegacje klas wraz z wychowawcami.

W ramach miejskich obchodów Święta Niepodległości, uczniowie naszej szkoły zaprezentowali szkolną akademię mieszkańcom Radzynia, na scenie Radzyńskiego Ośrodka Kultury.

GALERIA

W GÓRĘ

Śniadanie Daje Moc

6 listopada 2015 w piątek na 2 i 3 lekcji w naszej szkole, wspólnie ze szkołami z całej Polski, obchodziliśmy śniadaniowe święto „Śniadanie Daje Moc”. Wzięło w nim udział 17 klas I-III tj. 375 uczniów.

Ten najważniejszy posiłek dnia był przygotowywany pod okiem wychowawców w oparciu o 12 zasad zdrowego odżywiania. Uczniowie dowiedzieli się, że dzięki śniadaniu mają więcej energii do nauki, mogą się bardziej koncentrować podczas lekcji i mają dużo sił do zabawy.

Z wielką frajdą uczniowie samodzielnie przygotowywali kanapki, sałatki, szaszłyki, różnorodne żywieniowe wyspy zwracając uwagę na piramidę zdrowia. Podczas wspólnego spożywania posiłku dzieci miały okazję spróbowania nowych smaków, dzielenia się z innymi, dowiedzenia się, co lubią na śniadanie inne dzieci.

Klasowe śniadania zostały ocenione przez szkolna komisję konkursową. Wyróżnienia otrzymały następujące klasy: 1c, 1f, 2b, 2f, 3a, 3b. Pozostałe otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Teraz nawet najmłodszy uczeń w szkole wie, że Śniadanie Daje Moc.

GALERIA 1

GALERIA 2

W GÓRĘ

Pasowanie Na Świetlika

9 października 2015 roku w świetlicy szkolnej przy ulicy Chmielowskiego odbyła się uroczystość "Pasowania na Świetlika" dzieci z grupy trzeciej, której wychowawcą jest p. Ewa Bakarzewska. „Świetliki” zostały poddane kilku próbom, aby mogły złożyć ślubowanie. Dzieci musiały wykazać się dobrym smakiem (zjeść cytrynę i nie zrobić kwaśnej miny), umiejętnością zabawy, sprawnością fizyczną i wiedzą. Poprawnie wykonane zadania nagradzane były gorącymi brawami. Na zakończenie dzieci złożyły, w obecności wychowawcy grupy, uroczyste ślubowanie. Każde dziecko otrzymało na pamiątkę dyplom i słodki upominek.

GALERIA

W GÓRĘ

Jubileusz Pięćdziesięciolecia Szkoły

15 października 2015r. miały miejsce uroczyste obchody Jubileuszu 50 – lecia naszej szkoły. Rozpoczęła je Msza św. w kościele pw. Bł. Męczenników Podlaskich koncelebrowana przez ks. prałata Romana Wiszniewskiego, ks. kanonika Andrzeja Kieliszka i ks. proboszcza Henryka Ocha. Następnie goście i społeczność szkolna zebrała się przed budynkiem szkolnym, gdzie nastąpiło odsłonięcie tablicy upamiętniającej to wydarzenie przez Tadeusza Tchórzewskiego- byłego dyrektora szkoły, Barbarę Nowicką – Danilczuk - absolwentkę i fundatorkę tablicy oraz Zuzannę Krupę - przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego. Poświecenia tablicy dokonał ks. proboszcz Henryk Och.

Utwór Gaudeamus igitur w wykonaniu szkolnego chóru pod kierunkiem Doroty Baran i Teresy Skrzymowskiej rozpoczął drugą część uroczystości. Zgromadzonych w hali sportowej gości powitał dyrektor szkoły, Cezary Czarniak. Swoją obecnością zaszczycili nas w tym dniu: ks. proboszcz parafii św. Anny - Henryk Och, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej – Tadeusz Sławecki, wicekurator oświaty, Anna Szczepińska, przedstawiciel marszałka województwa lubelskiego - Marcin Czyżak, starosta powiatu radzyńskiego Lucjan Kotwica, wicestarosta Jan Gil, przewodniczący Rady Miasta – Adam Adamski wraz z radnymi, burmistrz Radzynia Jerzy Rębek oraz wiceburmistrz Tomasz Stephan, pracownicy Urzędu Miasta, były burmistrz Witold Kowalczyk, a także Leszek Niewęgłowski – zastępca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, Bożena Marcinkowska - dyrektor sąsiadującego Gimnazjum nr 2 oraz pozostali dyrektorzy radzyńskich szkół i placówek oświatowych, Andrzej Niewęgłowski – przedstawiciel zarządu oddziału powiatowego Związku Nauczycielstwa Polskiego, kierownicy i dyrektorzy miejskich instytucji, prezesi stowarzyszeń, organizacji i klubów oraz Grzegorz Blicharz – przewodniczący Rady Rodziców, a także Marian Ładny - przewodniczący Komitetu Rozbudowy Szkoły. Dyrektor słowa powitania skierował również do emerytowanych nauczycieli, wśród których byli członkowie pierwszej rady pedagogicznej, pracowników administracji i obsługi, sponsorów oraz przyjaciół szkoły.

Dyrektor szkoły na początku swego wystąpienia krótko przypomniał najważniejsze momenty z życia i rozwoju szkoły oraz podziękował kadrze pedagogicznej i pracownikom administracji i obsługi za owocne lata współpracy. Następnie głos oddał Annie Madej – absolwentce szkoły i nauczycielce edukacji wczesnoszkolnej naszej placówki, prowadzącej uroczystość. Obchodzony wcześniej, 14 października, Dzień Edukacji Narodowej stał się okazją do wręczenia nauczycielom nagród i odznaczeń. Za wzorowe i wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków Andrzej Marcinkowski został odznaczony Złotym Medalem za Długoletnią Służbę , a Anna Iwaniuk – brązowym.

Minister Tadeusz Sławecki wręczył medale Komisji Edukacji Narodowej Jolancie Arskiej – Świder, Bożenie Jerominek i Ewie Stańkowskiej. Nagrody Burmistrza za wyjątkowe osiągnięcia w pracy pedagogicznej otrzymali Adam Dołęga i Krystyna Guz. Grupa nauczycieli i pracowników administracji i obsługi została też wyróżniona nagrodą Dyrektora Szkoły. Nagrody otrzymali także uczniowie – laureaci konkursów związanych z Jubileuszem.

Następnie głos zabrali goście, którzy nie szczędzili słów, by wyrazić słowa uznania oraz życzenia dalszych owocnych lat pracy dla całej społeczności dwójki.

Za sprawą magicznego pociągu w części artystycznej, przygotowanej przez J. Arską – Świder, D. Baran i T. Skrzymowską, mogliśmy się przenieść do lat sześćdziesiątych. Wszystkich zachwycił mini koncert skrzypcowy w wykonaniu uczniów naszej szkoły, Natalii i Michała Danilczuków. Na zakończenie, w barwnym, dynamicznym pokazie, przygotowanym przez E. Stańkowską i A. Frączek, wystąpiły cheerleaderki. Po części artystycznej wszyscy przeszli do sali gimnastycznej na poczęstunek.

Wszystkim zebranym na uroczystości uczniowie wręczyli upominek – pamiątkowy folder, opracowany przez Lidię Radlińską, Ewę Koziej i Annę Rychlik oraz metalową tarczę Szkoły Podstawowej nr 2.

W dalszej części goście mogli oglądać przygotowane przez Krystynę Małaszuk, Mariolę Lewicką i Piotra Jarmosiewicza prezentacje multimedialne na temat historii szkoły, podziwiać ekspozycje, np. kroniki szkoły, prace uczniów, zgromadzone eksponaty, zdjęcia. Nie było końca rozmowom, wspomnieniom i wzruszeniom…

GALERIA 1

GALERIA 2

GALERIA 3

Okolicznościowy Folder

W GÓRĘ

Pasowanie uczniów klas pierwszych

GALERIA

W GÓRĘ

Zielona Szkoła

W dniach od 9 do 11 września 2015 roku uczniowie klasy IIIc pod opieką Agnieszki Skwary i Anny Iwaniuk wyjechali na „Zieloną szkołę” do „ Krainy rumianku” w Hołownie. Dla wielu dzieci był to pierwszy samodzielny wyjazd. Program pobytu w Centrum Edukacji Regionalnej został tak ułożony, aby poprzez zabawę i twórcze działanie uczniowie poznali życie ludzi na dawnej wsi. Każdego dnia dzieci uczestniczyły w warsztatach, zajęciach edukacyjnych, grach terenowych i zajęciach sportowych. Warsztaty „Od ziarenka do bochenka”, „Majster lepiglina”, „Szalone tkaczki” oraz „Dawne zajęcia domowe” były okazją do aktywnego poznawania zajęć ludzi na dawnej wsi i doskonałą zabawą. Wiele emocji wzbudziła gra terenowa „Awantura w Krainie rumianku” oraz „Bal gałganiarzy” i ognisko. Jako podsumowanie każdego dnia dzieci zdobywały „rumianki” w „Karcie aktywności”. Na zakończenie pobytu każdy uczestnik otrzymał Certyfikat ukończenia Zielonej Szkoły.

Wspólne spędzanie czasu był doskonała okazją do integracji zespołu klasowego i wzajemnego poznania się. Wszyscy wrócili pełni wrażeń.

GALERIA

W GÓRĘ

Sprzątanie Świata

18 września 2015 r. uczniowie klas pierwszych i drugich wzięli udział w akcji "Sprzątanie Świata". Pan Piotr Tarnowski z Urzędu Miasta wyposażył dzieci w odblaskowe kamizelki, worki do segregacji i gumowe rękawiczki. Wspólnie sprzątaliśmy najbliższą okolicę Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego 5. Uczestnicy akcji otrzymali niespodziankę - odblask na rękę z hasłem "Radzyń segreguje".

GALERIA

W GÓRĘ

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2015/2016

GALERIA

W GÓRĘ