DBAJ O SIEBIE

17.06.2015r to Dzień Profilaktyki pod nazwą "Dbaj o siebie".

Uczniowie klas piątych uczyli się udzielania pierwszej pomocy pod kierunkiem lekarza Pani Barbary Nowickiej Danilczuk i jej współpracowników pielęgniarek i ratownika medycznego, a o odpowiedzialności nieletnich dowiedzieli się od Pani Barbary Salczyńskiej funkcjonariusza policji. Natomiast uczniowie klas szóstych spotkali się z kuratorem zawodowym Panem Arkadiuszem Luniakiem, który zapoznał ich z odpowiedzialnością prawną nieletnich. Czwartoklasiści ćwiczyli udzielanie pierwszej pomocy pod kierunkiem pielęgniarki Pani Hanny Ragus. Wyżej wymienionym ćwiczeniom towarzyszyły konkursy wiedzy.

W ramach tej samej akcji w dniu 16.06.2015r uczniowie klas I – III uczestniczyli w konkursach na zdrowe drugie śniadanie i quizie o zdrowym odżywianiu.

Organizacja imprezy „Dbaj o siebie” była możliwa dzięki wsparciu finansowemu Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski, ponadto fundatorem nagród była Pani Barbara Nowicka Danilczuk.

Wszystkim prowadzącym zajęcia z uczniami składamy serdeczne podziękowania pedagog szkolny Katarzyna Czarniak i opiekun Samorządu Uczniowskiego Elwira Marzec.

GALERIA

W GÓRĘ

DZIEŃ OTWARTY

W bieżącym roku szkolnym w obu budynkach Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim został zorganizowany Dzień Otwarty dla rodziców i przyszłych uczniów tej placówki. Dnia 25 maja zaproszeni goście odwiedzili szkołę na ul. Sitkowskiego, zaś 29 maja –budynek szkoły na ul. Chmielowskiego. Uroczystość ta została zorganizowana przez dyrektora szkoły Cezarego Czarniaka, panią v-ce dyrektor Mariolę Kubaczyńską oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej: Barbarę Gajownik, Alicję Sulej, Teresę Merc, Małgorzatę Łukasik, Annę Iwaniuk, Beatę Sałagę, Barbarę Bajdę, Elwirę Marzec, Agnieszkę Skwarę, Annę Madej, Danutę Prokopiuk, Beatę Kamelę, Bożenę Jerominek, Ewę Bakarzewską, Beatę Niewęgłowską. Tego dnia w szkole przygotowano dla przyszłych pierwszoklasistów wiele atrakcji.
Dyrektor szkoły Cezary Czarniak serdecznie przywitał wszystkich zebranych , a następnie opowiedział o historii szkoły i ofercie edukacyjnej placówki. Kolejnym ciekawym punktem programu był spektakl teatralny "Bajkowe Zamieszanie" zaprezentowany przez uczniów klasy 2a, przygotowany pod kierunkiem Elwiry Marzec. W dalszej części spotkania przybyłym gościom swoje zdolności recytatorskie zaprezentowali laureaci Szkolnego XXXIV Małego Konkursu Recytatorskiego. Miło było również posłuchać utalentowanych młodych wokalistów. Kolejną częścią Dnia Otwartego w SP2 były prowadzone w klasach przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej interesujące dla dzieci różne zajęcia : plastyczne, matematyczno-przyrodnicze, polonistyczne. Na hali odbyły się zajęcia sportowe. Każdemu uczestnikowi za aktywny udział w zabawach i ćwiczeniach wręczono pamiątkowy medal . Na zakończenie wszystkie dzieci otrzymały zeszyty i ołówki oraz inne drobne upominki, przygotowane specjalnie na ten wyjątkowy dzień. Imprezie towarzyszyła radosna atmosfera.
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z tego wydarzenia.

Dzień otwarty w budynku przy Sitkowskiego 3

Dzień otwarty w budynku przy Chmielowskiego 5

W GÓRĘ

Miejsko–Gminny Konkurs Recytatorski O Tobie Mamo


Dnia 21 maja 2015 roku w naszej szkole odbył się Miejsko – Gminny Konkurs Recytatorski pod hasłem O Tobie Mamo. Jego uczestnicy to uczniowie z kilku szkół podstawowych z klas IV –VI z naszej gminy i miasta. Celem konkursu było :
1. Pielęgnowanie kultury języka ojczystego.
2. Rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji.
3. Pogłębianie zainteresowań literaturą dziecięcą i młodzieżową.
4. Okazanie szacunku i wdzięczności dla wszystkich Mam.
Podstawą uczestnictwa było przygotowanie repertuaru obejmującego jeden dowolnie wybrany utwór poetycki lub prozatorski związany z postacią matki w literaturze dziecięcej i młodzieżowej.
Powołane jury składzie :
pani Ewa Śliwińska – przewodnicząca,
pani Maria Ryndak– członek,
pani Anna Korulczyk- członek
Po wysłuchaniu prezentacji trzydziestu dwóch uczestników dokonało oceny. Nagrodzeni uczniowie odebrali nagrody książkowe i wyróżnienia. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali drobne upominki - pamiątkowe zakładki do książek. Jury podziękowało wszystkim uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów, podkreślając walory interpretacyjne tekstów oraz dobór repertuaru, tak bliski każdemu z nas. Konkursowi towarzyszyła barwna scenografia – wernisaż pokonkursowych prac plastycznych uczniów klas IV – VI z naszej szkoły – opracowana przez pana Wojciecha Świdra. Wszystkim laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.

GALERIA

W GÓRĘ

TEATR BEZ PRZERWY

Dnia 30 kwietnia 2015 roku kolejny raz, szkolny teatr Bez przerwy wziął udział w Powiatowym Przeglądzie Teatrów Dziecięcych. Zespół pod kierunkiem pani Jolanty Arskiej – Świder przygotował i przedstawił spektakl pt. Fatalna depesza. Scenariusz widowiska powstał na kanwie Bajki o maszynie cyfrowej, która ze smokiem walczyła autorstwa Stanisława Lema. Uczniowie zaprezentowali własne widzenie utworu pisarza, dokonując ciekawej adaptacji. Interesującą była również forma - teatrzyk kukiełkowy. W przygotowaniu i wykonaniu kukiełkowych postaci dużą pomocą służył zespołowi pan Wojciech Świder, nauczyciel plastyki. Podczas przeglądu w Radzyńskim Domu Kultury teatr Bez przerwy otrzymał nominację do wojewódzkiego etapu Festiwalu Najciekawszych Widowisk w Lublinie. Dnia 8 maja 2015 roku zespól zaprezentował Fatalną depeszę na deskach Wojewódzkiego Ośrodka Kultury. Jury po obejrzeniu 19 spektakli postanowiło przyznać wyróżnienie teatrowi lalkowemu Bez przerwy. Ciekawa fabuła, barwna oprawa plastyczna podobała się nie tylko jury, ale także naszej szkolnej publiczności. Przedstawienie zaprezentujemy także 28 maja w Lublinie podczas Wojewódzkiego Przeglądu Teatrów Dziecięcych pod patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Inscenizacje 2015.

NAGRODA DLA TEATRU "BEZ PRZERWY"!

GALERIA

W GÓRĘ

Kolorowy Tydzień Ekologiczny

GALERIA

W GÓRĘ

Urodziny Jana Pawła II

GALERIA

W GÓRĘ

Święto Konstytucji 3 Maja

GALERIA

W GÓRĘ

Konkurs Mistrz Komputera

Miło nam poinformować, że jednym z laureatów Wojewódzkiego Konkursu Informatycznego Mistrz Komputera został uczeń klasy 6a - Jakub Trykacz


Gratulujemy!

Fotorelacja z podsumowania konkursu

W GÓRĘ

Sprawdzian uczniów klas szóstych

Arkusz sprawdzianu. Część 1

Arkusz sprawdzianu. Część 2 Język angielski

Część 2. Transkrypcja nagrania.

Powitanie Wiosny

GALERIA

W GÓRĘ

Dzień Kobiet

W poniedziałek, 9 marca 2015 roku, obchodzony był w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Kobiet. Z tej okazji odbył się specjalny apel, w czasie którego wykonawcy - w dużej części chłopcy - wierszami, piosenkami, tańcem i muzyką, uczcili w szczególny sposób pracujące w szkole Panie oraz swoje koleżanki z klas. W czasie apelu zostały również wręczone nagrody laureatom Konkursu Piosenki Religijnej.

GALERIA

W GÓRĘ

Konkursy Przedmiotowe

Wyniki eliminacji wojewódzkich konkursów przedmiotowych i tematycznych w szkołach podstawowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora Oświaty w roku szk. 2014/2015


Laureatem Konkursu Przedmiotowego z Języka Angielskiego został Jakub Kurenda z klasy IVe – opiekun p. Aleksandra Świć.


Finalistkami etapu wojewódzkiego zostały:


Gabriela Kosk kl. VIe (Wojewódzki Konkurs Przyrodniczy) – opiekun p. Z. Kotwica,

Aleksandra Kalicka kl. VIa (Wojewódzki Konkurs Ortograficzny) - opiekun p. Jolanta Arska –Świder.

W GÓRĘ

ZIMA W MIEŚCIE 2015

Upragnione ferie zimowe wreszcie nadeszły, ale oznak zimy wcale nie było widać. Dlatego też 4 lutego 2015 roku 194 osoby z trzech powiatów: bialskiego, lubartowskiego i radzyńskiego postanowiło wziąć udział w imprezie pod hasłem: „W poszukiwaniu zimy!!!”.

Po oficjalnym rozpoczęciu imprezy, młodzież wzięła udział w konkursie wiedzy o Polsce. Dotyczył on znajomości mapy. Za pomocą specjalnie przygotowanej prezentacji każdy miał za zadanie zlokalizować i podać nazwy 50 miejscowości naszego kraju. Następnie odbył się wspólny przemarsz na start turystycznych podchodów, podczas których każdy uczestnik – na podstawie satelitarnego zdjęcia – miał za zadanie odnaleźć i potwierdzić 10 punktów kontrolnych. Meta marszu została zlokalizowana w I LO, gdzie po turystycznym posiłku odbyło się oficjalne podsumowanie imprezy.

Pomimo, iż zimy nie odnaleziono to każdy fajnie i przyjemnie spędził czas.

GALERIA

W GÓRĘ

Zabawy Karnawałowe

Galeria Klas I - III z budynku przy Sitkowskiego

Galeria Klas I - III z budynku przy Chmielowskiego

W GÓRĘ

WIELKI MECZ KOSZYKÓWKI NAUCZYCIELE - UCZNIOWIE

GALERIA

W GÓRĘ

DWA OGNIE

W dniu 23 stycznia 2015 roku w naszej szkole odbył się Turniej klas IV w DWA OGNIE. W Turnieju wzięły udział wszystkie klasy IV. Wyniki są następujące: I miejsce IVC , II miejsce - IVE, III miejsce - IVB, IV miejsce - IVD, V miejsce - IVA.
GRATULUJEMY!

GALERIA

W GÓRĘ

Powiatowe Zawody W Mini Piłkę Koszykową

22 stycznia 2015 roku dziewczęta z klas V i VI naszej szkoły wzięły udział w powiatowych zawodach w mini piłkę koszykową. Zawody powiatowe odbyły się w Kąkolewnicy. Udział w nich wzięły 4 zespoły: SP2 RADZYŃ PODLASKI, SP1 RADZYŃ PODLASKI, SP BIAŁKA I SP KĄKOLEWNICA. Turniej został rozegrany systemem, "każdy z każdym", 4 kwarty po 5 min. Dziewczęta ostatecznie uplasowały się na II miejscu.
Skład drużyny: P. Walczyna, M. Zawada, J. Melchior, D. Hołownia, J. Drożdż, J. Zielińska, W. Kołodziejczyk, Z. Krupa, J. Szczepaniuk, M. Szwed, M. Kuc.
GRATULUJEMY!
Opiekunowie: A. Frączek, E. Stańkowska.

W GÓRĘ

ZAWODY REJONOWE W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT

20 stycznia 2015 roku drużyny siatkarskich "trójek" i "czwórek" reprezentowały naszą szkołę w Finale Rejonu w Białej Podlaskiej. Zawodniczki naszej szkoły zajęły III miejsca! Skład drużyn: "trójki" - J. Drożdż, W. Kałuszyńska, M. Borychowska, K. Pająk, G. Młynarczyk, D. Hołownia, Z. Krupa, N. Lemiecha, K. Kowalik, J. Zielińska, A. Szczygłowska, P. Petlak, J. Dusz; "czwórki" - W. Patrycja, J. Melchior, J. Szczepaniuk, M. Zawada, M. Koczkodaj, P. Kowalska, D. Milczek, A. Zawada.
GRATULUJEMY!
Opiekunowie: A. Frączek, E. Stańkowska

GALERIA

W GÓRĘ

Boże Narodzenie

GALERIA

W GÓRĘ

Mikołajkowa Przemiana

W dniu 8 grudnia 2014 roku uczniowie klasy III c wystawili przedstawienie pt. „Mikołajkowa przemiana” jako mikołajkowy upominek dla dzieci z klas I – III. Do tego przedstawienia przygotowały się przez około cztery tygodnie w ramach zajęć teatralnych. W przygotowaniu przedstawienia pomagali również rodzice projektując i wykonując elementy strojów do przedstawienia. Opracowaniem scenariusza, scenografii i stroną muzyczną przedstawienia zajęła się wychowawczyni klasy Bożena Jerominek. Inscenizacja bardzo się podobała, a mali aktorzy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

GALERIA

W GÓRĘ

Zbliżają się Święta… Czas życzeń, prezentów, paczek, kartek…

W naszej w szkole 10 grudnia 2014r podczas spotkań z rodzicami odbył się kolejny kiermasz przedświąteczny. Tym razem można było dokonać zakupu przepięknych kartek świątecznych wykonanych przez uczniów naszej szkoły. Niektóre kartki dzieci tworzyły na lekcjach, część wykonano podczas zajęć plastycznych prowadzonych przez nauczycielkę naszej szkoły Panią Teresę Merc, a część w czasie sobotnich warsztatów plastycznych dla dzieci i ich rodziców prowadzonych przez pracownice Dziennego Środowiskowego Domu Samopomocy w Radzyniu Podlaskim Panią Agnieszkę Gil, Hannę Stępniak i Aleksandrę Sałatę.

Kartki zachwycały różnorodnością sposobów wykonania. Jedna piękniejsza od drugiej. Którą wybrać? Trudny wybór! Jednak tego wyboru dokonali Rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły.

Ze sprzedaży kartek uzyskano kwotę 778zł. Część pieniędzy zostanie przeznaczona na zakup produktów do paczek świątecznych dla dzieci , a część przekazana Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia w Lublinie.

Dziękujemy wszystkim i dzieciom i dorosłym, którzy przyczynili się do uzyskania takich środków finansowych!

Samorząd Uczniowski i opiekunowie E. Marzec i K. Czarniak

Wesołych Świąt!

GALERIA

W GÓRĘ

Konkurs Piosenki I Tańca

12 grudnia w naszej szkole odbył się Mikołajkowy Konkurs Piosenki. Na koncercie rozbrzmiewały piosenki wokalistów i zespołów z lat 1970-1990 ( 2+1, Anna Jantar, Czerwone Gitary, Maryla Rodowicz, Bayer Full i Boys). Uczniowie po raz kolejny odsłonili swój talent i umiejętność dobrej zabawy! Wyniki przedstawiają się następująco:

Kategoria klas I-III
I miejsce - Julia Madej kl. IIb
II miejsce - Aleksandra Bryja kl. IIb
III miejsce ex aequo - Jakub Palinowski kl. IIb oraz Piotr Gajownik kl. IIa

Kategoria klas IV-VI
I miejsce ex aequo - Alicja Iwańczuk kl. IVe oraz Julia Wiącek kl.IVd
II miejsce - Julia Zielińska kl.Va
III miejsce - Małgorzata Gątarczyk i Zuzanna Kołodziejczyk kl.VIb

Wyróżnienia
Julia Dróżdż kl.Vb
Michał Mazuś kl.VIc

GALERIA

W GÓRĘ

KOLEJNA WYGRANA MISTRZOSTWA POWIATU W MINI PIŁKĘ SIATKOWĄ DZIEWCZĄT

08.12.2014r w Kąkolewnicy odbyły się powiatowe rozgrywki w mini piłkę siatkową. Do zawodów przystąpiły wszystkie szkoły podstawowe w powiecie. Uczniowski Klub Sportowy "Sokół" wystawił dwie drużyny dziewcząt "3" (system rozgrywek w grupach) i "4" siatkarskie (5 zespołów "każdy z każdym"). Obie drużyny zdobyły I miejsce i uzyskały awans do zawodów rejonowych w Białej Podlaskiej (20.01.2015). więcej

GALERIA

W GÓRĘ

Mikołajki Na Sportowo Zabawnie I Zdrowo

05.12.2014r w naszej szkole odbył się V Mikołajkowy Turniej klas I pod hasłem ,,Mikołajki na sportowo - zabawnie i zdrowo”. Organizatorem mikołajkowej zabawy jest Dyrektor szkoły p. mgr Cezary Czarniak oraz z –ca dyr. mgr Mariola Kubaczyńska. W Turnieju wzięło udział 138 uczniów. Mikołajki sportowe odbyły się w dwóch turach. Pierwsza rozpoczęła się o godzinie 8:00 w której wzięli udział uczniowie klasy I a,b,c. a o godzinie 10:00 uczniowie klasy I d, e, f. Zadaniem zawodników było zaliczyć 11 stacji sprawnościowych. Najlepszymi klasami z najwyższą ilością punktów okazały się w pierwszej turze: klasa I C a w drugiej klasa IE . W rywalizacji indywidualnej najwyższą ilość punktów otrzymali uczniowie w pierwszej turze: miejsce I Szymon Łaskarzewski, II Marcin Mackiewicz, III Sylwia Kowalczyk a w drugiej turze: I Kałuski Marcin, II Przystupa Krystian, III Tadeusz Domański. Najlepsze klasy otrzymały dyplom i puchar, najlepsi uczestnicy medale a wszyscy uczniowie otrzymali dyplomy pamiątkowe oraz paczuszki ze słodkościami.

Za przygotowanie odpowiedzialni byli nauczyciele wychowania fizycznego p. E. Stańkowska, p. A. Frączek, p. A. Marcinkowski, p. J. Zakrzewski, p. K. Grzeszyk. Dekorację mikołajkową wykonał p. W. Świder. Dziękujemy.
W organizacji i sędziowaniu Mikołajkowego Turnieju klas I pomagały 24 dziewczęta z Uczniowskiego Klubu Sportowego "Sokół". Za pomoc serdecznie dziękujemy.

GALERIA

W GÓRĘ

Mikołajki

MIKOŁAJKI W BUDYNKU PRZY CHMIELOWSKIEGO

MIKOŁAJKI W BUDYNKU PRZY SITKOWSKIEGO

W GÓRĘ

Pomoc Dla Ani

Samorząd Uczniowski wraz z opiekunami serdecznie dziękuje wszystkim , którzy wzięli udział w zbiórce pieniężnej "Pomoc dla Ani".

Zebraliśmy 838 zł 10 gr.

DZIĘKUJEMY!

W GÓRĘ

INDYWIDUALNE I DRUŻYNOWE MISTRZOSTWA REJONU BIAŁA PODLASKA W PŁYWANIU

W dniu 04.12.2014 na basenie w Parczewie odbyły się Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Rejonu Biała Podlaska w Pływaniu. Naszą szkołę reprezentowała sztafeta dziewcząt z klas III – V, która zdobyła II MIEJSCE i awansowała do zawodów wojewódzkich, które odbędą się w Zamościu 10.12.2014r (środa) oraz sztafeta chłopców z klas II –VI. Chłopcy wypływali IV miejsce.więcej

GALERIA

W GÓRĘ

KONKURS TANECZNY

28 listopada 2014 roku w naszej szkole odbył się KONKURS TANECZNY klas IV – VI. W konkursie wzięło udział 7 zespołów, które zaprezentowały wymyślone przez siebie układy taneczne do wybranej muzyki. Każdy z zespołów miał własny, indywidualny styl tańca. Panowała miła i przyjazna atmosfera, jak to bywa na tego typu imprezach.

Po dokładnym obejrzeniu wszystkich występów tanecznych jury w składzie p. Ewa Stańkowska, p. A. Krakowiak i p. K. Czarniak wyłoniło 4 zespoły, które awansowały do finału, który odbędzie się 12 grudnia 2014 roku w sali gimnastycznej (5 lekcja).

Zespoły, które zakwalifikowały się do finału w składzie:

 • AFRYKAŃSKIE ZWIERZĘTA
 • SHOW DANCE
 • DANCE SHOW
 • TANECZNA CZWÓRKA

Powodzenia !

GALERIA

W GÓRĘ

Zabawy Andrzejkowe

GALERIA

W GÓRĘ

Sukcesy sportowe naszych pływaków

W dniu 18 listopada 2014 r. reprezentacje dziewcząt i chłopców naszej szkoły wzięły udział w INDYWIDUALNYCH I DRUŻYNOWYCH MISTRZOSTWACH POWIATU W PŁYWANIU. Organizatorami zawodów był PSZS oraz MOSiR w Radzyniu Podlaskim. Zawody pływackie odbyły się na krytej pływalni Aqua Miś.

Nasza szkoła w zawodach zdobyła 12 medali w tym: 6 złotych, 2 srebrne, 4 brązowe. Sztafety dziewcząt i chłopców (8 x 25 m stylem dowolnym) zajęły I miejsca i zyskały awans do zawodów rejonowych w Parczewie w dniu 04.12.2014 roku.więcej

W GÓRĘ

WF Z KLASĄ

Nasza szkoła po raz pierwszy w roku szkolnym 2014/2015 przystąpiła do ogólnopolskiego projektu „WF z klasą". Jak sama nazwa wskazuje związany jest on z działaniami na rzecz sportu i zdrowego trybu życia. Koordynatorem programu jest pani Aneta Frączek, a nauczycielami wspierającymi pani: Ewa Stankowska, Andrzej Marcinkowski, Jacek Zakrzewski, Krzysztof Grzeszyk są to nauczyciele wychowania fizycznego w naszej szkole oraz pedagog szkolny pani Katarzyna Czarniak.

Zapraszamy wszystkich chętnych do odwiedzania naszego BLOGA, adres: http://blogiceo.nq.pl/sp2radzynpodlaski/, na którym publikować będziemy wszelkie nasze działania związane z tym tematem. Zachęcam zainteresowanych do aktywnego włączania się w tę akcję, bo przecież wszystkim nam „sport wyjdzie na zdrowie”. Na naszym szkolnym BLOGU znajdziecie informacje dotyczące aktywności fizycznej uczniów naszej szkoły oraz sprawozdania z realizacji zadań przeprowadzonych w ramach programu.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ SPORTOWEGO OKRĄGŁEGO STOŁU W I SEMESTRZE

ZADANIA OBOWIĄZKOWE:

 • AEROBIC NA PRZERWACH (2 przerwy w miesiącu)
  ODPOWIEDZIALNI: Aneta Frączek + chętne uczennice
  TERMINY: 26. 11. 2014r (przerwa po 5 lekcjach hala sportowa)
  10.12.2014r (przerwa po 5 lekcjach hala sportowa)
  07 i 21.01.2015r (przerwa po 5 lekcjach hala sportowa)
 • ĆWICZENIA ŚRÓDLEKCYJNE (codziennie 3 lub 4 lekcja od 17.11.2014r do 30.01.2015r)
  ODPOWIEDZIALNI: 2 wybranych uczniów z każdej klasy 4-6

ZADANIA DODATKOWE:

 • MIKOŁAJKI NA SPORTOWO DLA KLAS I
  ODPOWIEDZIALNI: nauczyciele wych-fiz.
  TERMIN:05.12.2014r (piątek)
  MIEJSCE : hala sportowa
 • KONKURS TANECZNY (eliminacje zespołów)
  ODPOWIEDZIALNI: A. Frączek, E. Stańkowska
  TERMIN:28.11.2014r (4 lekcja- piątek)
  MIEJSCE: sala gimastyczna
 • FINAŁ KONKURSU TANECZNEGO
  ODPOWIEDZIALNI: A. Frączek, E. Stańkowska
  TERMIN:12.12.2014r (4 lekcja- piątek)
  MIEJSCE: sala gimastyczna
 • ROZGRYWKI W ,,DWA OGNIE”
  ODPOWIEDZIALNI: A. Frączek, E. Stańkowska
  TERMIN: 15.01.2015r (czwartek)
  MIEJSCE : hala sportowa
 • MECZ W PIŁKĘ KOSZYKOWĄ
  "UCZNIOWIE KONTRA NAUCZYCIELE"
  ODPOWIEDZIALNI: nauczyciele wychowania fizycznego
  TERMIN: 28.01.2015r (5 lekcja - CZWARTEK)
  MIEJSCE: hala sportowa
 • ROZGRYWKI MIĘDZYKLASOWE GIER ZESPOŁOWYCH

NAZWATERMINMIEJSCEODPOWIEDZIALNI
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KL. VI17.11.2014SALAEWA STAŃKOWSKA
PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT KL.VI24.11.2014SALAEWA STAŃKOWSKA
PIŁKA SIATKOWA DZIEWCZĄT KL. VT27.11.2014SALAANETA FRĄCZEK
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY KL. VI29.11.2014 i 06.12.2014HALAJACEK ZAKRZEWSKI
PIŁKA KOSZYKOWA DZIEWCZĄT KL. V11.12.2014HALAANETA FRĄCZEK
PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCY KL.V 13.12.2014HALAANDRZEJ MARCINKOWSKI
PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCY KL.IV10.01.2015HALAANDRZEJ MARCINKOWSKI
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY KL.V17.01.2015HALAANDRZEJ MARCINKOWSKI
PIŁKA NOŻNA CHŁOPCY KL.IV 24.01.2015HALAANDRZEJ MARCINKOWSKI
PIŁKA KOSZYKOWA CHŁOPCY KL. VI03 i 04.02.2015HALAJACEK ZAKRZEWSKI

Serdecznie dziękuję wszystkim uczniom, nauczycielom wspomagającym oraz Dyrekcji naszej szkoły za udział i zaangażowanie przy debacie Sportowego Okrągłego Stołu.

Szkolny koordynator programu

W GÓRĘ

Narodowe Święto Niepodległości

Jak co roku nasza szkoła wzięła udział w miejskich obchodach Narodowego Święta Niepodległości. Społeczność szkolna reprezentowana była przez Dyrekcję Szkoły, Samorząd Uczniowski oraz delegacje klas wraz z wychowawcami.

GALERIA

W GÓRĘ

Radzyń Segreguje

6 listopada 2014 roku w Urzędzie Miasta dokonano podsumowania konkursu plastycznego "Radzyń Segreguje". Do dnia 31 października br. wpłynęły 132 prace plastyczne z następujących placówek: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim, Szkoła Podstawowa Nr 2 w Radzyniu Podlaskim oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim.

Rysunki były wykonane różnymi technikami plastycznymi tj. malowanie farbami, kredkami, wyklejanie, wykonane z plasteliny. Wykonane prace plastyczne najwierniej oddawały idee segregacji odpadów i jej promocji w Radzyniu Podlaskim.

Komisja konkursowa dokonała wyboru 10 prac plastycznych w dwóch kategoriach: prace indywidualne w klasach 1-3 oraz prace indywidualne w klasach 4-6.

W kategorii prac indywidualnych w klasach 1-3 wyróżnieni zostali czniowie naszej szkoły:
I miejsce - Gabriela Wziątek z klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim
III miejsce - Małgorzata Grodzka z klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim
Wyróżnienie - Gabriela Ceranowicz z klasy III Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim
Wyróżnienie - Oskar Stępniak z klasy II Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyniu Podlaskim.

GALERIA

W GÓRĘ

Narodowe Święto Niepodległości akademia w budynku przy Chmielowskiego 5

7 listopada 2014 roku w naszej szkole odbył się uroczysty apel poświęcony 96 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

11 listopada to symbol miłości Ojczyzny, to symbol walki o wolność, to symbol zwycięstwa. Historia sprawiła, że Święto Niepodległości obchodzimy w listopadzie. Listopad to czas szczególnej refleksji nad przemijaniem. Niedawno odwiedziliśmy groby naszych zmarłych, zanosiliśmy kwiaty, paliliśmy znicze. Chcieliśmy w ten sposób pokazać, że pamiętamy. Zapaliliśmy także znicze na grobach nieznanych żołnierzy, którzy w różnym czasie oddali życie za Ojczyznę. Montaż słowno – muzyczny ,, Pieśń, czyn, wspomnienie – to jedno: to Polska” przygotowany przez uczniów klasy II d pod kierunkiem Marzenny Zielińskiej był hołdem dla patriotycznej postawy przodków, którzy wolność Ojczyzny cenili ponad wszystko.

Bohaterski zryw narodu polskiego i jego okupione krwią i śmiercią tysięcy ofiar dążenie do odzyskania niepodległości nie byłoby możliwe, gdyby nie rycerskie wzorce z początku powstania państwa polskiego. Umiłowanie Ojczyzny, walka w jej obronie, szlachetność, odwaga to przecież główne założenia kodeksu rycerskiego.

GALERIA

W GÓRĘ

Narodowe Święto Niepodległości akademia w budynku przy Sitkowskiego 3

7 listopada 2014 roku w naszej szkole odbyła się uroczysta akademia z okazji rocznicy Narodowego Święta Niepodległości. Część artystyczną przygotowała nauczycielka języka polskiego pani Jolanta Arska - Świder oraz nauczyciel muzyki pani Dorota Baran. Oprawę plastyczną wykonał nauczyciel plastyki pan Wojciech Świder.

Trudne dla uczniów szkoły podstawowej zagadnienia historyczne zostały przedstawione w formie utworów poetyckich oraz pieśni. Urozmaicona forma prezentacji wydarzeń historycznych pozostawia trwały ślad w wiedzy uczniowskiej. Dlatego dodatkowym elementem scenariusza była krótka scenka dramowa oraz polonez wykonany przez uczniów klas szóstych.

GALERIA

W GÓRĘ

Śniadanie Daje Moc

Śniadanie to najważniejszy posiłek dnia. Dzięki niemu dzieci mają energię do nauki, lepiej koncentrują się na lekcji, mają siłę do zabawy. To najlepszy start na nowy dzień!

Dnia 7.11.2014r. Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzyniu Podlaskim włączyła się w Ogólnopolską Akcję „Śniadanie Daje Moc”. Organizatorem programu jest Partnerstwo dla Zdrowia – wyjątkowa koalicja: Danone, Lubella, Biedronka oraz Instytut Matki i Dziecka. Tego dnia dzieci z klas II uczęszczające do świetlicy szkolnej przygotowały wspólne śniadanie. Wiele radości dzieciom sprawiło wykonanie owocowych szaszłyków oraz przygotowanie wyspy owocowo-warzywnej. Dopełnieniem całości była piękna dekoracja, która również promowała zdrowe odżywianie. Wprowadzeniem do śniadania była prelekcja pt. „Mięso, jaja czy ryby- możesz wybierać”. Omawiając szóstą zasadę zdrowego odżywiania dzieci uczyły się jak ważne jest w diecie człowieka białko zwierzęce, oraz poznały produkty w których ono występuje. Po spożyciu pełnowartościowego posiłku uczniowie obejrzeli film pt. „Gotuj kolorowo z Pascalem” z serii „Jem kolorowo”.

Organizacją całego przedsięwzięcia zajęły się opiekunki Samorządu Uczniowskiego: Katarzyna Czarniak i Elwira Marzec oraz wychowawca świetlicy Izabela Paprocka.

GALERIA

W GÓRĘ

WF Z KLASĄ

Nasza szkoła w br. szkolnym przystąpiła do programu "W-F z klasą", który ma na celu zwiększenie aktywności uczniów na lekcjach wychowania fizycznego i zajęciach pozalekcyjnych oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych, np.:

 • Ruch na przerwach i innych lekcjach
 • W-F dla dziewczyn
 • Odwrócona lekcja
 • Zdrowe odżywianie
 • W-F dla mniej wysportowanych
 • Mini fit-test sprawności
 • Konkurs taneczny
 • Aerobic na przerwach
 • Tydzień sportu
 • Rozgrywki sportowe, itp.

Pierwszym zadaniem programu "W-F z klasą" było przeprowadzenie Sportowego Okrągłego Stołu - ogólnoszkolnej debaty na temat udoskonalenia zajęć sportowych i rekreacyjnych w szkole. Główne pytania, które postawiono na debacie to:

 • Co konkretnie chcemy poprawić?
 • Co możemy zrobić, aby było lepiej?
 • Jakiego wsparcia potrzebujemy?
 • Co możemy zrobić własnymi siłami?
 • Co jest p0trzebne z zewnątrz?

GALERIA

W GÓRĘ

Święto Edukacji Narodowej

14 października to Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Oświaty potocznie zwany Dniem Nauczyciela. W rzeczywistości jest to dzień, w którym uczniowie mogą wyrazić wdzięczność nauczycielom za ich trud wkładany w wychowanie i kształcenie młodzieży. W sali gimnastycznej zebrali się zaproszeni goście, emerytowani i obecni nauczyciele, pracownicy szkoły, delegacje z poszczególnych klas oraz rodzice.
Część oficjalna rozpoczęła się od przemówienia Dyrektora Szkoły – Pana Cezarego Czarniaka, który ciepłymi słowami złożył serdeczne podziękowania i życzenia zebranym nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi.
Następnie głos zabrał Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski – Pan Witold Kowalczyk. Swoją przemowę uwieńczył życzeniami, aby społeczność szkolną cechowała współpraca, dzięki której możliwe będzie osiąganie celów stojących przed dzisiejszą szkoła.
Podziękowania za przekazywaną wiedzę i za trud włożony w kształtowanie dzieci i młodzieży złożył również Przewodniczący Rady Rodziców – Pan Grzegorz Blicharz.
Kolejnym punktem naszej uroczystości były gratulacje dla nagrodzonych nauczycieli i pracowników szkoły. Przede wszystkim miło nam donieść o szczególnych nagrodach. Mianowicie:
- Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymała Pani Barbara Gajownik, nauczycielka kształcenia zintegrowanego, za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
- Nagrodę Ministra Edukacji Narodowej otrzymał Dyrektor Szkoły - Pan Cezary Czarniak.
Wyżej wymienione osoby zostały nagrodzone na Regionalnej Uroczystości Dnia Edukacji Narodowej w Białej Podlaskiej, która to uroczystość została zorganizowana przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.
Panu Dyrektorowi oraz Pani Barbarze Gajownik serdecznie gratulujemy.
Gorące gratulacje kierujemy również do pozostałych osób. I tak: Nagrodę Burmistrza Miasta otrzymała Wicedyrektor Szkoły - Pani Mariola Kubaczyńska, a Nagrodę Dyrektora Szkoły otrzymało 23 nauczycieli oraz grupa pracowników administracji i obsługi.
Po części oficjalnej nastąpił program artystyczny, którego myślą przewodnią było hasło: „Nauczyciel-mentor i przyjaciel”. Poprzez słowo, śpiew i taniec uczniowie wyrazili wdzięczność wszystkim nauczycielom. Dzięki żartobliwym tekstom wierszy i piosenek mogliśmy spojrzeć na szkołę z „przymrużeniem oka”. Program artystyczny w wykonaniu uczniów naszej szkoły stanowił niewątpliwie najpiękniejszy bukiet życzeń dla Nauczycieli, Pedagogów, Pracowników Oświaty. U wielu wywołał serdeczny uśmiech i łezkę wzruszenia.

GALERIA

W GÓRĘ

Pasowanie uczniów klas pierwszych

PASOWANIE GALERIA

W GÓRĘ

Bractwo Rycerskie Kerin

Jest rok pański 1992. Do domu mego wysłannik wieści zanosi. Bractwo - krzyczy - rycerstwo w siłę łączy. Z tyranią walczyć będziem. Ku pokrzepieniu serc naszych i Waszych tradycje przodków przybliżać. Co było robić, kiedy Ojczyzna w potrzebie, a cnót rycerskich w narodzie brakuje. Tak się zaczęło, aż rok 1997 nastał kiedy Bractwo Rycerskie Kerin do życia powstaje. Wiele już razy na koń wsiadaliśmy co by obyczaje ojców gawiedzi przybliżać. Turnieje, pojedynki, biesiady, dawne tańce, turnieje łucznicze i kusznicze, pokazy historyczne od starożytnego Egiptu, przez Grecję, Rzym do czasów nowożytnych. Brać Rycerska Kerin zaprasza do wspólnej zabawy i odkrywania historii. Bractwo Rycerskie KERIN powstało z myślą o kultywowaniu głównie polskich tradycji i historii. Zainteresowania dały początek przygodzie, która trwa od 1997 roku. Prowadzimy pokazy historyczne, których celem jest oprócz, ciekawych doznań estetycznych, podróż do zakamarków historii. W tym celu wykorzystujemy licznie zgromadzone eksponaty: zbroje legionistów z I w., uzbrojenie gladiatorów, zbroję greckiego hoplity, wczesnośredniowieczne uzbrojenie wikingów, zbroje rycerzy biorących udział w krucjatach do ziemi świętej, zbroje gotyckie z okresu bitwy grunwaldzkiej , zbroje husarskie, liczną broń białą, kusze, łuki, itd.

GALERIA

W GÓRĘ

II Radzyńska Paraolimpiada

DODAJEMY WAM OTUCHY BO JESTEŚCIE DZIELNE ZUCHY

Pod takim hasłem uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w II Radzyńskiej Paraolimpiadzie.
Zgrana drużyna dopingująca zaprezentowała piosenki i hasła wspierające osoby niepełnosprawne do walki o medale. Było kolorowo, głośno i radośnie. Uczniowie mogli spróbować swoich sił w niektórych konkurencjach i przyznali, że nie jest łatwo poruszać się na wózku inwalidzkim, czy o kulach.
Ta impreza nauczyła nas współpracy w grupie i tolerancji dla osób niepełnosprawnych.
Nagrodą za udział drużyny był puchar ufundowany przez Starostę Radzyńskiego oraz książka z Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
W przyszłym roku też tam będziemy!

GALERIA

W GÓRĘ

Święto Chleba

Dnia 26 września  w budynku szkoły przy ulicy Chmielowskiego 5 odbyło się  "Święto Chleba".  Impreza ta  pokazała uczniom, jak długą drogę musi przebyć ten powszedni posiłek, by zagościć na ich stołach.
Na początku starosta i starościna witali gości chlebem i solą. Następnie, z krótkiego filmu pt. „Od ziarenka do bochenka” , uczniowie dowiedzieli się, jak dawniej zbierano plony i jakich narzędzi używano oraz jakiego sprzętu używają rolnicy dziś. Poznali różne zboża i  różne rodzaje pieczywa.
W trakcie imprezy  przedstawiciele każdej z klas przygotowali na zaczynie ciasto na chleb, demonstrując sposób wykonania. Każde dziecko zabrało do domu przepis  oraz zaczyn, z którego można upiec chleb. W wesołej zabawie ruchowej przy muzyce uczniowie "robili" ciasto, naśladując gesty nauczycielek. Imprezę zakończył wspólny poczęstunek. Uczestnicy próbowali różnych gatunków chleba, który wcześniej został upieczony. Chleb wyśmienicie smakował, szczególnie ze swojskim masłem.  Rodzice też mogli spróbować szkolnych wypieków. Piękna dekoracja zdobi jeszcze szkolny korytarz i przypomina o miłej zabawie.
Imprezę przygotowały panie Agnieszka Skwara i Anna Iwaniuk, a sponsorowała Rada Rodziców.

GALERIA

W GÓRĘ